Finance ve vztazích

Jak probíhá dědické řízení u manželů, aneb co se děje s penězi po smrti

Dědické řízení

Během psaní minulého článku jsem si uvědomila, že pokud by se se mnou stalo to nejhorší (úmrtí), můj účet by se zablokoval a manžel by na peníze nemohl. Domnívala jsem se, že to máme vyřešené, protože zná přístupové údaje do internetového bankovnictví. Pak jsem si ale uvědomila, že je to možná nějaká neoprávněná manipulace s penězi a raději jsem se zeptala advokátky, jak probíhá dědické řízení.

V tomto článku – rozhovoru spojuji 2 témata, o kterých se lidé moc nebaví. Smrt a peníze. Smrt si nikoho nevybírá a dřív nebo později nás potká všechny. Jak se v manželství na tohle lze připravit a jak se jde vyhnout scénáři, že jeden z manželů zůstane několik měsíců se zablokovaným účtem a bez peněz? Jde to vůbec? Pomůže třeba závěť? Na tyto a další otázky jsem se zeptala své kamarádky a zároveň advokátky Mgr. Veroniky Suchánkové.

Ahoj Veroniko, děkuji, že jsi ochotná udělat rozhovor na téma finance po smrti. Řekni mi hned na úvod prosím, jaký je všeobecný sled právních kroků ohledně vypořádání dědictví a majetku, když jeden z manželů zemře.

Ahoj, rádo se stalo. Když někdo zemře, funguje to takto: matrika, která vydává úmrtní list, kontaktuje soud a ten následně pověří notáře, který bude řešit dědické řízení. Notář si k datu úmrtí obesílá banky a další instituce a zjišťuje, jestli tam měl účet a kolik financí tam zůstalo/ popřípadě jaké dluhy zesnulý měl. Dále nahlíží do katastru a zjišťuje, jaký další majetek zemřelý vlastnil.

Během toho si notář z centrální evidence obyvatel vyjede údaje, kolik měl dětí, zda byl zesnulý ženatý/ vdaná a začne zjišťovat okruh dědiců. Ty následně obešle a sejdou se k předběžnému šetření. Společně začnou dávat dohromady majetek zemřelého. Nezřídka kdy je k předběžnému šetření pozván například pouze vypravitel pohřbu, aby notáři sdělil potřebné informace o osobních a majetkových poměrech zůstavitele atd. Během tohoto období se také začnou ozývat věřitelé, že jim zemřelý něco dlužil.

A jak se člověk dozví, k jakému notáři má jít?

Notář se sám ozve dopisem. Příslušnost soudu je:

1) podle trvalého pobytu zemřelého,

2) podle posledního bydliště, není-li příslušnost podle 1,

3) podle místa, kde se nachází nemovitý majetek, není-li příslušnost podle 1 a 2,

4) kde zůstavitel zemřel, nelze-li určit příslušnost jinak.

 Takže dědicové můžou být odkudkoliv, ale všichni mají jednoho notáře.

Chápu to správně, že se na té první schůzce dědic dozví všechny potřebné informace?

Přesně tak. A končí se tím, že se sepíše usnesení o dědictví, kde je jasně napsané, kdo, co a v jaké hodnotě zdědí. Do 1 měsíce ode dne vyrozumění notáře můžeš dědictví odmítnout. V průběhu řízení se můžeš navíc dědictví výslovně vzdát ve prospěch jiného dědice.

Může pozůstalý s penězi na účtu zesnulého manipulovat ještě před tím, než jde k notáři?

Nemůže. Představ si, že by na účtu zbyl jeden milion korun. Ty si ho pošleš na svůj účet s domněním, že budeš dědic a bude patřit tobě. Ale manžel stihnul před svou smrtí udělat závěť, o které nevíš, a část peněz chce dát někomu jinému. Notář si vyžádá z banky stav účtu ke dni úmrtí a s tou částkou počítá. Práva k účtu zdědí někdo jiný než ty, bude si myslet, že tam má milion korun a ejhle, je tam nula. V tom případě se zjišťuje, kdo to vybral a je to bezdůvodné obohacení.

Takže je lepší, aby každý z manželů měl aspoň jeden účet napsaný na sebe a tam měl nějaké peníze.

Pokud by manželé chtěli mít opravdu jistotu, že kdyby náhodou… tak ano. Klidně mějte společný účet, na běžnou útratu, ale spořící účty mějte raději dva.

A za jak dlouho se pozůstalý dostane k penězům, které jsou třeba na tom spořícím účtu?

Za dlouho. Až se ukončí dědické řízení. A v dědickém řízení půl roku není žádná doba. Než se svolají všichni dědicové, pokud se tam lidé začnou hádat, může být do toho nějaký soud… Takže se to může táhnout klidně 2 roky.

Wow. Takže pokud jeden z manželů zemře a na svém účtu měl všechny peníze a manželka nemá nic. Z čeho má platit hypotéku a další věci?

No, to je samozřejmě nešťastné. Na druhou stranu, pokud měli manželé společný účet, kde jeden je majitelem účtu a druhý disponent, tak u některých bank může majitel umožnit dispoziční právo i po své smrti. Takže je dobré, pokud si to čtenář u své banky co nejdřív ověří a popřípadě dispoziční právo upraví.

Jak to je s dědictví ze závěti?

Pomohla by v tomto případě závěť? Urychlí to?

Ano, ale i přesto to není tak rychlé. Lidé si někdy myslí, že dědické řízení bude vyřešené za měsíc, ale to se skoro nikdy nestane. Například pokud se dědí nemovitost, musí ji někdo prvně ocenit. A to jsou věci, které proces jen prodlužují, ale zároveň jsou potřeba.

Když už jsme u té závěti, komu bys jí doporučila?

Pokud je víc dědiců a nechceš, aby se mezi sebou hádali, je lepší udělat závět, kde si řekneš, komu co odkážeš ve stejné hodnotě. Pokud totiž jednu nemovitost zdědí 3 děti jako dědicové, nikdy to nedělá dobrotu. Je mnohem lepší tyhle věci vyřešit ještě za života a rozdělit to spravedlivě tak, aby se dědicové nemuseli dohadovat.

Velkou výhodou závěti je taky to, že díky ní můžeš odkázat majetek i někomu jinému než jen tomu, komu určuje zákon. Můžeš třeba část majetku darovat na charitu nebo kamarádce.

Jak dlouho závěť platí?

Závět není časově omezená. Můžu mít napsané klidně 2 závěti, a každou odkázat něco jiného. Pokud bych měla 2 závěti na stejný majetek, bude platná ta novější verze. A samozřejmě závěť lze odvolat.

TIP: Doporučuji ji napsat u notáře, který ji uloží do centrální evidence závěti. A ne jen tak vlastní rukou doma. Ono se pak taky může stát, že ji nikdo už nenajde, anebo ji nalezenec roztrhá, protože se mu nebude líbit, co si v ní přečte. A o takové závěti se už nikdo nikdy nemusí dozvědět, že existovala…

Jak funguje vypořádání SJM?

Jak dlouho trvá vyřešit společné jmění manželů (SJM) a dědictví?

Smrtí jednoho z manželů SJM zaniká. Takže notář jako první potřebuje vypořádat SJM, aby zjistil, co patří pozůstalému manželovi/manželce a co spadá do dědictví. To v praxi znamená, že pokud mají manžele nemovitost v hodnotě 3 milionů, tak 1,5 milionu patří pozůstalé manželce a 1,5 milionu patřilo zemřelému, tudíž bude spadat do dědictví. Jakmile vyřeší SJM, začne se notář zabývat dědictvím.

Jak poznám, které věci patří do SJM a které ne?

Cokoliv bylo nabyto před vznikem manželství patří jen tomu člověku a nespadá to do SJM. Pokud byla věc nabyta až po uzavření manželství, spadá to do SJM a polovina již vypořádaného majetku patří pozůstalé manželce/ pozůstalému manželovi. Existují výjimky, například když někdo z manželů dostane například nemovitost darem výlučně jen jemu, nikoliv manželům. Nebo třeba věci osobní potřeby či hodnoty získané v dědictví.

Jaký je poplatek za dědické řízení?

Hradí se nějaký poplatek notáři za vyřízení dědického řízení? A kolik?

Ano. Poplatek se odvíjí podle výše dědictví. Čím větší hodnota dědictví, tím je ten poplatek větší. Odměna notáře určuje zákon a je napsaná v notářském tarifu dostupném na internetu.

Platí se:

z prvních 100 000 Kč základu – 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč základu – 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu – 0,9 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu – 0,5 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu – 0,1 %,
nejméně však 600 Kč.

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

Páni. To je docela dost. Takže se nevyplatí, aby bylo vše napsané na jednoho z manželů (různé nemovitosti, fondy, atd..)?

To není pravda. Protože pokud je majetek nabytý v průběhu manželství, spadá automaticky do SJM. A proto i když je nemovitost psaná v katastru nemovitostí na manžela, tak v rámci SJM půlka patří manželce a půlka manželovi. Nehledě na to, kdo je zapsaný v katastru.

Aha. A zeptám se jako typický Čech: může člověk odměnu notáři nějakým způsobem obejít?

Ne. Poplatku se nevyhneme.

Veroniko, já ti moc děkuji za rozhovor. Věřím, že to čtenářům bude přínosné a doufám, že to dlouhou dobu nebudeme potřebovat.

Pokud bys chtěl kontakt na Mgr. Veroniku Suchánkovou, její e-mail je: suchankova@jurist.cz

Zkus se zamyslet, co by se stalo, pokud bys zemřel. Bylo by to jasné, kdo bude dědic, anebo by ze skříně vyskočili nějací kostlivci? Udělej si ve svých financích pořádek co nejdřív a pokud jsou nějaké nejasnosti, kontaktuj advokáta či notáře, který ti může poskytnout odpovědi na tvé otázky a dále ti pomoci.

Pokud žiješ několik let na hromádce s partnerkou/partnerem, co takhle váš vztah zlegalizovat a praštit do toho? 🙂 Přece jenom, když se pak stane nějaká tragédie v nemocnici a na různých institucích s tebou budou jednat úplně jinak, když řekneš, že se jedná o tvého manžela/ tvou manželku.

Co tě v rozhovoru nejvíce zaujalo? Bylo něco, co jsi vůbec nevěděl? Budu ráda, když se o to podělíš do sekce komentářů pod článkem.

8 thoughts on “Jak probíhá dědické řízení u manželů, aneb co se děje s penězi po smrti

 1. Ahoj, překvapilo mě vypořádání majetku u SJM. V minulosti jsem byla zapsána na katastru jako majitel pouze JÁ.
  Celých 10 let po dostavění domku jsem žila v tom, že dům patří pouze mě / tak mě ujišťoval i můj ex/.
  Já děti nemám, on ano ale nezdárné.
  Dnes je to jedno, ale můj ex zcela jistě věděl, jak to v případě jeho smrti dopadne!! Smutné zjištění – přesto děkuji za užitečné informace.
  Buksová Zdeňka

  1. Ahoj Zdeňko, děkuji za komentář. Jsem ráda, že ses dozvěděla něco nového. Proto tento článek byl napsán.
   Měj se hezky, Monika.

 2. Zdravím Vás. Můj otec zemřel, měli s matkou SJM. Účet v bance byl vedený na matku, ale měli to jako společné finance, nevím jestli byl otec vedený jako disponent. Jsou tyto peníze také součástí SJM, matka tvrdí, že ne, otec si nechával posílat důchod domů. Prý je to všechno její. I prý investiční kovy, které si nakupovali spolu. Prostě to chce zatajit, i když o tom víme, že to tak bylo. Jak to tedy je? Dále otec zdědil majetek po své matce, ale nevíme přesně co to bylo. Matka nám to nechce říct, domníváme se, že peníze. Jak se to dá zjisti, protože to se dědí jinak. Díky za info Alexa

  1. Dobrý den, je mi líto, že Váš otec zemřel. Chápu vaše otázky, ale nedokážu na ně odpovědět. Doporučuji Vám se obrátit na advokáta, popřípadě notáře. Určitě Vám podá ty správné informace. Hezký den, Monika

 3. Dobrý den. Moje imobilní sestra ovdověla, manželství bylo bezdětné a sestra bude jediným dědicem.
  Notář se jí ozval pouze telefonicky a vyptal se na situaci ohledně majetku movitého i nemovitého -peněz v hotovosti i na účtech.
  Manželství trvalo více než 60 let a vše si manželé pořídili společně, či za trvání manželství společně zdědili .
  Pokud jde o nemovitý majetek je prý na ní, aby si sehnala firmu na jeho ocenění.
  Pokud je toto ocenění majetku nutné proč to nečiní ten kdo provádí dědické vypořádání ?

  1. Dobrý den, to je mi líto, že vaše sestra ovdověla. Upřímnou soustrast. Každopádně je to opravdu tak, že pokud do dědického řízení spadá nemovitý majetek, je potřeba abyste zajistili jeho odhad. Notář, který provádí dědické vypořádání odhady žel nedělá. Hezký den, Monika

 4. Dobrý den, prosím o informaci:
  s manželem jsme si společně koupili dům.
  Vzhledem k tomu, že má děti z předchozího manželství, které o něho nejeví žádný zájem, před +- 10 lety se vzdal svoji půlky a přepsal ji na mne, s tím, že je v katastru zapsan jako věcné břemeno. Prosím o radu, jak by to bylo s vypořádáváním domu v případě jeho smrti. Děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den, chápu vaši otázku, ale neposkytuji žádné právní rady. Doporučuji se obrátit na kvalitního advokáta, který vám s touto záležitosti určitě rád pomůže. Hezký den, Monika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..