Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jsi návštěvníkem mého blogu nebo odběratelem novinek, poskytuješ mi své osobní údaje. Já tvé údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Slibuji, že tvé údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je fyzická osoba Monika Kolmanová, se sídlem Pod Zámečkem 1406/28, 500 12 Hradec Králové, IČ 04320549, která provozuje webové stránky www.poslusnepenize.cz. Správce tvé údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Jaké údaje zpracovávám a proč

Tvé osobní údaje zpracovávám především proto, abych ti mohla poskytovat co nejkvalitnější obsah. Budu zpracovávat tvé osobní údaje, jako je:

  • E-mail

E-mailem ti posílám novinky, ke kterým ses přihlásil. Zpracovávám tvůj e-mail, sleduji na co klikáš v e-mailu a jaké typy e-mailů ode mne otevíráš, za účelem lepšího výběru obsahu, který by tě mohl zajímat.

  • Komentáře

Je zveřejněný údaj ve formuláři pro komentář. Dále IP adresa a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

E-mail využívám pro:

  • E-mailové kampaně a newslettery

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání tvého souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Tvé údaje zpracovává správce Monika Kolmanová, s využitím zpracovatelů společnosti:

  • Mailchimp – aplikace pro rozesílání e-mailů.

Případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce osobních údajů nevyužívá.

Abych mohla měřit, jak se ti na mém blogu líbí, kde trávíš nejvíce času a kam klikáš, používám další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:

  • Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu.
  • Facebook – FB Pixel pomocí měřícího kódu.

Jak mě můžeš kontaktovat

Ať už na mě máš jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžeš mě kontaktovat ne e-mailové adrese: monika@poslusnepenize.cz

Předávání tvých dat mimo Evropskou unii

Tvá data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce. Věřím totiž, že díky tomu ti budu moct nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě tvého souhlasu.

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Tvé data jsou u mne v bezpečí. Přijala jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle mé URL adresy ;-)) a zabezpečila tvé osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Tvoje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj mne prostřednictvím e-mailu: monika@poslusnepenize.cz

Máš právo na informace, které si právě teď čteš. 🙂

Díky právu na přístup mne můžeš kdykoli vyzvat a já ti do 30 dnů doložím, jaké tvé osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).

V takovém případě vymažu veškeré tvé osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami ti zasílám jen na základě tvého souhlasu. Souhlas můžeš kdykoliv ukončit. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v každém mém zaslaném e-mailu. A nebo mi napiš e-mail s žádostí o odhlášení z newsletteru.

Mlčenlivost
Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s tebou. Bez tvého souhlasu také tvé údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 2. 1. 2019